M&N Hakkında

M&N Mimarlık

M&N MİMARLIK İNŞAAT A.Ş.

Türkiye'de çağdaş ve seçkin inşaat projelerini uygulayan ve kendi çizgisini de bu projelere katabilen iyi bir ;Tasarım,Proje ve Uygulama firmasıdır.

İdealimiz dünya standartlarına uygun kalite ile üretilmiş ara ürünlerden yararlanarak en iyi mimarlık ve mühendislik çözümlerini bulmak ve bunları toplum yararı gözeterek yaşam ünitelerine dönüştürmektir. Bu uğurda attığımız her adım sevgi ve paylaşım ruhunu yansıtacaktır.

Hedefimiz 2020 yılında Konut sektöründe ve Türk Proje Taahhüt sektörünün en büyük ilk 10 firması arasına girmektir. Bunun yanı sıra organize gücümüzü birleştirerek Ofis Mobilya donanımları, işyeri ve ev içmimari çözümlerinde piyasadaki mevcut rakiplerimiz arasında aranılan konumunu sürdürmektir.

Potansiyel müşterilerimiz, imaj ve vizyonun önemini bilen yatırımcı ve kişiler, Kaliteli ürün ve iyi hizmeti arayan tüm yatırımcı ve girişimcilerdir.

Günümüz dünyasında bir işletmenin başarıya ulaşmasında sadece girişimcinin ileriyi düşünmesi, işletmenin geleceği ile ilgili plan ve stratejileri geliştirmesi, kararlar alması yeterli olmamaktadır.

M&N Mimarlık A.Ş. İşletmenin her düzeyinde,çalışanlarla birlikte, geleceğe yönelik düşüncelerin geliştirilmesine gereksinim vardır. Çalışanlarının yaşam dinamiklerini, sosyal motivasyonlarını dikkate alan, çalışanları ile birlikte gelişip büyümeyi hedefleyen, çevreci kaygıları olan, estetik ve etik değerlere inanıp bu değerleri gerçekleştirmek amacı güden bir kurumdur.

Bir işletmede üç fonksiyon vardır. Birincisi işletmenin kendisi, ikincisi işletmenin sahipleri yani girişimciler, üçüncüsü ise çalışanlar yani iç girişimciler.

Bu çerçevede M&N İşletmesinin kendisi:

  1. Yenilikçi
  2. Gelişmeye açık
  3. Çevresindeki fırsatları gören
  4. Yaratıcı yöntemleri kullanabilen
  5. Rekabet avantajlarını artıran
  6. Pazar değişimlerinden uygun sonuçlar çıkarabilen

Bir işletmedir.